Εκδήλωση για την Ηλεκτρονική Ψηφοφορία και το σύστημα DEMOS

https://sites.google.com/site/demosvoting/home/LangEn.png

Την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 θα πραγματοποιήθει εκδήλωση με θέμα την Ηλεκτρονική Ψηφοφορία και την παρουσίαση του συστήματος Demos με αφορμή την ολοκλήρωση του προγράμματος FINER -- Towards Fully Integrated National E-voting and Referendum systems.

 

Η εκδήλωση είναι ανοικτή στο ευρύ κοινό και θα λάβει χώρα στο INNOVATHENS (Αεριοφυλάκιο 2) στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στις 17:00. Δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις για την παρακολούθηση.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

 17:15 - 17:45  Συστήματα Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας - Στόχοι και Κατευθύνσεις
   Αγγελος Κιαγιάς, Αναπλ. Καθηγητής,  Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΚΠΑ
 17:45 - 18:00  Σύντομη παρουσίαση Νομικού / Θεσμικού Πλαίσιου 
   Χαράλαμπος Κουταλάκης, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης - ΕΚΠΑ
 18:00 - 19:00  Επίδειξη συστήματος DEMOS
   Θωμάς Ζαχαρίας, Υπ. Διδάκτορας, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
 19:00 - 20:00       Πανελ Συζητηση για Ηλεκτρονική Ψηφοφορία
Συντονιστής : Μεμα Ρουσοπούλου , Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΚΠΑ. 

Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.