Πώς Λειτουργεί το Σύστημα Demos                                                                                                        
https://sites.google.com/site/demosvoting/home/LangEn.png
Κάθε ψηφοδέλτιο του συστήματος DEMOS αποτελείται από δύο φύλλα, Α και Β. 

 

Ο ψηφοφόρος επιλέγει τυχαία το ένα από τα δύο φύλλα για να ψηφίσει ενώ το δεύτερο το κρατάει για τη διαδικασία της "Επαλήθευσης" μετά το πέρας της ψηφοφορίας.

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του κάθε φύλλου είναι τα εξής. 

Ο ψηφοφόρος ψηφίζει χρησιμοποιώντας:
  • είτε την ηλεκτρονική κάλπη (μια συσκευή τύπου ταμπλέτας που διαβάζει το ψηφοδέλτιο) 
  • είτε μέσω διαδικτύου σε ιστότοπο που αναγράφεται στα φύλλα του ψηφοδελτίου. 
Η ψηφοφορία γίνεται με την υποβολή του κωδικού που αντιστοιχεί στο συνδυασμό επιλογής του ψηφοφόρου. Σε περίπτωση επιτυχίας, το σύστημα απαντά με την απόδειξη αποδοχής ψήφου που είναι μοναδική για κάθε φύλλο και κωδικό συνδυασμού. 

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα επαλήθευσης και αποτελεσμάτων, που είναι ένας δημόσιος ιστότοπος, του οποίου η διεύθυνση αναγράφεται στο ψηφοδέλτιο. 


Για την επαλήθευση της ψήφου σας πρέπει να εισαγάγετε τον σειριακό αριθμό του ψηφοδελτίου σας στην καρτέλα "Επαλήθευση". 

Μετά ακουλουθείτε τα εξής τρία βήματα:

1. Έλεγχος της σωστής καταγραφής του κωδικού συνδυασμού. Στην καρτέλα που αντιστοιχεί στο φύλλο με το οποίο ψηφίσατε (Α ή Β), ελέγχετε ότι ο κωδικός του συνδυασμού τον οποίο είχατε επιλέξει έχει ένα "τικ" δίπλα του. 2. Έλεγχος της σωστής αντιστοιχίας κωδικών - συνδυασμώνΣτην καρτέλα που αντιστοιχεί στο φύλλο με το οποίο ΔΕΝ ψηφίσατε, ελέγχετε ότι η αντιστοιχία κωδικών - συνδυασμών εμφανίζεται όπως στο εν λόγω φύλλο του ψηφοδελτίου . 3
. Έλεγχος των κρυπτογραφικών στοιχείων. Το γραφικό περιβάλλον του συστήματος DEMOS αντιστοιχεί σε εσωτερικό πίνακα κρυπτογραφικών αντικειμένων ο οποίος πρέπει επίσης να επαληθευτεί. Μπορείτε να το κάνετε αυτό με τον πλοηγό διαδικτύου που χρησιμοποιείτε πατώντας το πλήκτρο "Επαλήθευση Κρυπτογραφικών Στοιχείων." 

Εναλλακτικοί τρόποι επαλήθευσης των κρυπτογραφικών στοιχείων κατά τις εκάστοτε ανάγκες είναι επίσης διαθέσιμοι. 


Στην σελίδα BINTEO μπορείτε να δείτε μια παρουσιάση των παραπάνω.